Dom > Industrija znanja > Sadržaj

Osnovne informacije o LED kontroleri

Jul 15, 2016

Sa je i napredak u proteklih godina, LED kontrolori razvio odličan tehnologije u sistemu i fleksibilniji kontrolu u operaciji. U međuvremenu, obim aplikacija je šira. Evo ti neke tačke treba da se savlada kada koristite LED kontrolere.

Prvo, upravljač koji ste kupili trebalo bi da u skladu sa stanje radnu sredinu. To je veoma važno da se struja i napon od kontrolera stanja radnu sredinu u skladu. Sistem će biti nestabilan tokom obrade operacija ako električne energije ne može potvrditi sa zahtevima, što će rezultirati kvar.

Drugo, je bolji izbor za osvetljenje kontrolu kada se primenjuju na LED kontrolere. Ova vrsta aplikacije mora da je instalacija u ispravnu lokaciju i stanje. U suprotnom, operacija kontrolera će biti nefleksibilan zbog neispravna instalacija lokacije.

Treće, specifikacije trebaju biti upoznati sa i performanse svakog dugmeta potrebno ovladavanje pre operacije na kontroler.

Poslednji ali ne, ova vrsta aplikacije potrebno održavanje i čišćenje kod fiksnog perioda prema radno okruženje i koristite uslov.